دختر تام کروز

هموطن آنلاین – تام کروز و کتی هلمز اعلام کردند که قصد پنهان کردن دخترشان را ندارند و قول دادند به زودی عکس سوری دخترشان را به طرفداران خود نشان دهند. این زوج پر آوازه از زمان تولد سوری در...

هموطن آنلاین – تام کروز و کتی هلمز اعلام کردند که قصد پنهان کردن دخترشان را ندارند و قول دادند به زودی عکس سوری دخترشان را به طرفداران خود نشان دهند.
این زوج پر آوازه از زمان تولد سوری در ماه آوریل تحت فشار زیادی برای چاپ عکس دخترشان در مطبوعات هستند و لی تا به حال در برابر این خواسته مردم مقاومت شدیدی کرده اند.

تا به حال تنها تنی از هنرپیشگان و اقوام درجه اول آنها موفق به دیدن این کودک شده اند.
با این وجود ، آرنولد رابینسون سخنگوی تام کروز به " اسکوپ " گفت :" کروز در انتشار عکس ها تعلل نورزیده است.
" کروز و کتی هلمز به زودی عکس های دخترشان را چاپ خواهند کرد."منبع :

تبلیغات