جودی فاستر

هموطن آنلاین – جودی فارستر در مصاحبه با روزنامه " اخبار لس آنجلس " به حمایت از مل گیبسون هنرپیشه نقش مقابل خود در فیلم " انسان بی صاحب " برخاست. هنرپیشه فیلم " سکوت بره ها " برای پاک...

هموطن آنلاین – جودی فارستر در مصاحبه با روزنامه " اخبار لس آنجلس " به حمایت از مل گیبسون هنرپیشه نقش مقابل خود در فیلم " انسان بی صاحب " برخاست.
هنرپیشه فیلم " سکوت بره ها " برای پاک کردن تصویر ضد یهودی و مست گیبسون قصد دارد با او همکاری جدیدی داشته باشد و تحریم او را بشکند.

گیبسون هنرپیشه فیلم " مکس دیوانه " هنگامی که به جرم مستی در حین رانندگی توسط پلیس دستگیر شد به شدت به یهودیان توهین کرد.
گیبسون بعد از آن که مستی از سرش پرید از تمام یهودیان به خصوص انجمن یهودیان امریکا عذر خواهی کرد و از آن ها خواست نام خوب او را لکه دار نکنند.
اکنون فاستر در میان تمام انتقادات ، قصد کمک به گیبسون که اکنون در مرکز ترک اعتیاد به سر می برد را دارد.
او در مصاحبه خود گفت شک دارد که گیبسون نسبت به یهودیان متعصب باشد.منبع :

تبلیغات