لئوناردو دی کاپریو

هموطن آنلاین – هنگامی که گیزبن باندچن روز گذشته با خانواده دی کاپریو دیده شد این تصور را در ذهن مردم برانگیخت که این ابر مانکن برزیلی بار دیگر رابطه خود را با دی کاپریو آغاز کرده است. این مانکن...

هموطن آنلاین – هنگامی که گیزبن باندچن روز گذشته با خانواده دی کاپریو دیده شد این تصور را در ذهن مردم برانگیخت که این ابر مانکن برزیلی بار دیگر رابطه خود را با دی کاپریو آغاز کرده است.
این مانکن مطرح برای گردش به همراه آیرمالین مادر و آدام فاررل براد دی کاپریو برای گردش به کنار دریا رفته بود.بانچن و دی کاپرویو سال گذشته به رابطه خود پایان داده بودند و بانچن با کلی اسلاتر نامزد شده بود . دی کاپریو نیز بانچن را فراموش کرده و یک نامزد اسرائیلی یافته بود.بانچن و ایلاتر ماه گذشته بعد از 8 ماه نامزدی به رابطه خود پایان دادند.

منبع :

تبلیغات