هنرپیشگان هالیوود روزه گرفتند - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن سلام :هنرپیشگان " مرد مرده راه می رود " به این مخالفان جنگ عراق پیوستند و در حالی که روزه بودند به نیازمندان غذا دادند و دیگر اعتراض کنندگان به توضیح این عمل خود پرداختند. هموطن آنلاین – سین...

هموطن سلام :هنرپیشگان " مرد مرده راه می رود " به این مخالفان جنگ عراق پیوستند و در حالی که روزه بودند به نیازمندان غذا دادند و دیگر اعتراض کنندگان به توضیح این عمل خود پرداختند.
هموطن آنلاین – سین پن و سوزان ساراندون هنرپیشه های سینما به جمع تظاهر کنندگان گرسنه در برابر کاخ سفید در روز استقلال آمریکا پیوستند.
هنرپیشگان " مرد مرده راه می رود " به این مخالفان جنگ عراق پیوستند و در حالی که روزه بودند به نیازمندان غذا دادند و دیگر اعتراض کنندگان به توضیح این عمل خود پرداختند.
این تظاهرات توسط کودپینک زن طرفدار صلح ترتیب داده شده بود. این تظاهرات تا 21 سپتامبر که روز صلح می باشد ادامه خواهد یافت . ترتیب دهندگان این تظاهرات امیدوارند توجه مردم را به از بین رفتن جان هزاران سرباز بی گناه عراقی جلب کنند.
پن و ساراندون در کنار ویلی نلسون و دانی گلاور به جمله این اعتراض کنندگان پیوستند و مخالفت خود را نسبت به این جنگ نشان دادند.
پن در سال 2002 و 2003 از عراق بازدید کرده و بیمارستانی برای کودکان را در آنجا تاسیس کرد.

منبع :

تبلیغات