نیکول کیدمن

هموطن سلام:این زوج از مهمانان عروسی خود نیز خواسته بودند هدایای خود را به این بیمارستان بدهند اما گویی هیچکس حاضر نبوده به کیدمن هدیه ای بدهد چون هیچ پولی به حساب این بیمارستان نه واریز شده و نه نقدا...

هموطن سلام:این زوج از مهمانان عروسی خود نیز خواسته بودند هدایای خود را به این بیمارستان بدهند اما گویی هیچکس حاضر نبوده به کیدمن هدیه ای بدهد چون هیچ پولی به حساب این بیمارستان نه واریز شده و نه نقدا پرداخت شده است.
هموطن آنلاین- نیکول کیدمن و کین اربان قصد داشتند یکی از عکس های عروسی خود در تاریخ 25 ژوئن را برای اهداف عام المنفعه به فروش برسانند اما هیچ کس حاضر نشد پول خوبی برای آن پرداخت کند.
این زوج هنرمند این عکس را درست چند ساعت پس از اتمام مراسم کلیسا به بیرون دادند تا از این طریق کار عکاسان را بی رونق کنند و از دستشان راحت شوند.
کیدمن و اربان این عکس را به مطبوعات نفروختند و اجازه چاپ آن را تنها در صورتی دادند که مطبوعات از این عکس برای جمع آوری پول برای کودکان بیمارستانی در سیدنی استفاده کنند.
با توجه به رقمی که حسابداری بیمارستان اعلام کرده مردم در کل تنها 550 دلار استرالیا برای این عکس پرداخت کرده اند که این امر شوک عظیمی به کیدمن وارد کرده است.
این زوج از مهمانان عروسی خود نیز خواسته بودند هدایای خود را به این بیمارستان بدهند اما گویی هیچکس حاضر نبوده به کیدمن هدیه ای بدهد چون هیچ پولی به حساب این بیمارستان نه واریز شده و نه نقدا پرداخت شده است.

منبع :

تبلیغات