چرا اطرافیان حسن روحانی اطلاعاتی هستند؟ - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

روزنامه اعتمادی در بخشی از گفتگو با احمد پورنجاتی نوشت: سؤال: برخی این روزها مدام انتقاد می کنند که حلقه اول اطرافیان آقای روحانی پر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. آیا این نگرانی وجود ندارد که نگاه امنیتی روی تصمیمات ایشان و دولت سایه بیندازد؟ الان در اطراف ایشان وزیر و معاونان سابق وزارت اطلاعات […]

روزنامه اعتمادی در بخشی از گفتگو با احمد پورنجاتی نوشت:

سؤال: برخی این روزها مدام انتقاد می کنند که حلقه اول اطرافیان آقای روحانی پر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. آیا این نگرانی وجود ندارد که نگاه امنیتی روی تصمیمات ایشان و دولت سایه بیندازد؟ الان در اطراف ایشان وزیر و معاونان سابق وزارت اطلاعات نقش برجسته یی دارند؛ یونسی، ربیعی، آشنا، صادق، صالحی. این موضوع برای برخی سیاستمداران تشویش و نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرده است شما این مسائل را چطور می بیند؟

احمد پورنجاتی: من واقعا متاسفم که ژورنالیست های حتی کهنه کار ما هنوز متوجه این نیستند که دوم خرداد هم که یک حرکت مدنی با سمبل آقای خاتمی بود توسط دوستان و همکارانی کمک می شده که همه از این منظر تابلوی اطلاعاتی امنیتی داشته اند. مغز اصلاحات که ان شاء الله شفا یابد آقای حجاریان بود که تدوین کننده قانون وزارت اطلاعات بود و قبلش در نخست وزیری مسوولیت اطلاعاتی داشته است. عنصر اطلاعاتی به معنای عملیاتی یک بحث است اما به نظر من باهوش ترین و سیستماتیزه ترین اندیشه متعلق به کسانی است که در بررسی های اطلاعاتی امنیتی فعالیت کرده اند.

منبع :

تبلیغات