اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس


اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

فیلم سینمایی هیس، دخترها فریاد نمی زنند ساخته پوران درخشنده همزمان با آغاز اکران خود در عید فطر سینماهای ایران، در سینماهای آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و امارات نیز روی پرده می رود.


فیلم سینمایی "هیس، دخترها فریاد نمی زنند" ساخته پوران درخشنده همزمان با آغاز اکران خود در عید فطر سینماهای ایران، در سینماهای آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و امارات نیز روی پرده می رود. به گزارش کافه سینما به نقل از نسیم این فیلم توسط فیلمیران قرار است در بیش از 50 سالن سینمایی اکران شود.

طناز طباطبایی در هیس!دخترها فریاد نمیزنند

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

خلاصه فیلم هیس..دخترها فریاد نمی زنند
یک وکیل زن برای اثبات بی گناهی موکلش تلاش می کند که در این راه با مشکلات فراوانی مواجه می شود. فیلم به بررسی مسائل دختران جوان می پردازد و ترس از آبرو را در این دوره سنی آسیب شناسی می کند…

 

عکسهای فیلم هیس!دخترها فریاد نمیزنند

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها


بازیگران فیلم هیس..دخترها فریاد نمی زنند
شهاب حسینی، مریلا زارعی، جمشید هاشم پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان، مهدی ماهانی با حضور امیر آقایی، حضور افتخاری ستاره اسکندری و با معرفی نیما صفایی.

مریلا زارعی و طناز طباطبایی

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

 

پوران درخشنده و طناز طباطبایی

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها


عوامل فیلم هیس..دخترها فریاد نمی زنند
تهیه کننده و کارگردان : پوران درخشنده

شهاب حسینی در "هیس دخترها فریاد نمیزنند"

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

 

اکران "هیس! دخترها فریاد نمیزنند" در ایران و 4کشور دنیا

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس


اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

فیلم سینمایی هیس، دخترها فریاد نمی زنند ساخته پوران درخشنده همزمان با آغاز اکران خود در عید فطر سینماهای ایران، در سینماهای آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و امارات نیز روی پرده می رود.


فیلم سینمایی "هیس، دخترها فریاد نمی زنند" ساخته پوران درخشنده همزمان با آغاز اکران خود در عید فطر سینماهای ایران، در سینماهای آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و امارات نیز روی پرده می رود. به گزارش کافه سینما به نقل از نسیم این فیلم توسط فیلمیران قرار است در بیش از 50 سالن سینمایی اکران شود.

طناز طباطبایی در هیس!دخترها فریاد نمیزنند

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

خلاصه فیلم هیس..دخترها فریاد نمی زنند
یک وکیل زن برای اثبات بی گناهی موکلش تلاش می کند که در این راه با مشکلات فراوانی مواجه می شود. فیلم به بررسی مسائل دختران جوان می پردازد و ترس از آبرو را در این دوره سنی آسیب شناسی می کند…

 

عکسهای فیلم هیس!دخترها فریاد نمیزنند

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها


بازیگران فیلم هیس..دخترها فریاد نمی زنند
شهاب حسینی، مریلا زارعی، جمشید هاشم پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان، مهدی ماهانی با حضور امیر آقایی، حضور افتخاری ستاره اسکندری و با معرفی نیما صفایی.

مریلا زارعی و طناز طباطبایی

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

 

پوران درخشنده و طناز طباطبایی

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها


عوامل فیلم هیس..دخترها فریاد نمی زنند
تهیه کننده و کارگردان : پوران درخشنده

شهاب حسینی در "هیس دخترها فریاد نمیزنند"

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

 

اکران "هیس! دخترها فریاد نمیزنند" در ایران و 4کشور دنیا

اکران هیس! دخترها فریاد نمیزنند در ایران و 4 کشور دنیا + عکس - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پوستر هیس دخترها فریاد نمیزنند

تبلیغات