loading...


مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر)
در نگاه اول شاید این تصاویر مانند نقاشی های سیاه و سفید روی کاغذ به نظر برسد ولی باید این را بدانید که این آثار نقاشی نیستند. هنرمند خلاق Maude White با استفاده از برش روی کاغذ ها این مجسمه های زیبا را خلق کرده است. هر مجسمه دارای برش ها و جزئیات ریزی است با دقت و حوصله بریده شده اند.

 

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها
 

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

مجسمه های کاغذی

مجسمه های کاغذی بسیار زیبا (+تصاویر) - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

 

منبع : topnop.ir


تبلیغات