زندگینامه اَوْحَدى    

شیخ اوحدالدین (یا: رکن‌الدین) بن حسین اوحدى مراغى از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجرى و از عارفان مشهور عهد خویش است. نام یا لقب اوحدى در عده‌اى از مأخذها اوحدالدین و در بعضى دیگر رکن‌الدین و نسبتش نیز گاه اصفهانى و گاه مراغى آمده است...

زندگینامه اَوْحَدى - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

 تخلص شاعر در آغاز "صافى" بود لیکن بعد از چندى به "اوحدى" تغییر یافت و بعید نیست که اتخاذ تخلص ثانوى به‌سبب ارادت معنوى شاعر به اوحدالدین کرمانى صوفى معروف باشد. 
ولادت اوحدى در حدود سال ۶۷۳ هـ در مراغه اتفاق افتاد و مدتى از عمر او در همان شهر سپرى شد و آنگاه چندى به سیاحت پرداخت. وى تربیت عرفانى خود را هم در آذربایجان آغاز کرد و سپس چندگاهى به سیر در آفاق و انفس و درک حضور بزرگان تصوف در شهرهاى مختلف مبادرت جست و چندسالى در اصفهان زادگاه پدرش سکونت گزید و سپس به آذربایجان بازگشت و در آنجا سرگرم ارشاد و نظم شعرهاى عارفانهٔ خود شد تا اینکه در نیمهٔ شعبان سال ۷۳۸ هـ در مراغه بدرود حیات گفت و گورش در کنار آن شهر هنوز باقى است.  
دیوان اوحدى متجاوز از هشت هزار بیت و مشتمل بر قصیده، ترجیع، غزل و رباعى است. علاوه بر آن اوحدى منظومه‌اى به‌نام "ده‌نامه" یا "منطق‌العشاق" دارد که بیت‌هاى آن به حدود ششصد بالغ مى‌شود و شاعر آن را به‌سال ۷۰۴ هـ به پایان برده است. موضوع ده‌نامه بیان احوال عاشق و معشوقى است که ناز و نیاز عاشقانهٔ خود را در نامه‌هائى که به یکدیگر فرستاده‌اند بیان کرده‌آند. این منظومه را اوحدى بنا به‌درخواست و به‌نام خواجه وجیه‌الدین یوسف‌بن اصیل‌الدین بن خواجه نصیرالدین طوسى ساخته است. 
منظومهٔ دیگر اوحدى "جام‌جم" نام دارد و حاوى پنج‌هزار بیت بر وزن و روش حدیقهٔ سنائى بر تقلید و استقبال از آن است. این منظومه را اوحدى به‌نام سلطان ابوسعید بهادرخان ساخته و به‌سال ۷۳۲ یا ۷۳۳ نظم آن را به پایان برده است. جام‌جم کتابى جامع در اخلاق و تصوف و در عین حال یکى از بهترین منبع‌هاى تحقیق در اوضاع اجتماعى زمان شاعر است.  
سخن اوحدى را متقدمان به "پرحالى" (تذکرةالشعراء، چاپ تهران، ص ۲۳۶) و "غایت لطف و عذوبت" (نفحات‌الانس، ص ۶۰۶) ستوده‌اند و باید پذیرفت که او در میان متوسطان، از گویندگان زبردست و توانا است. ده‌نامهٔ او نیز از جمله ده‌نامه‌هاى فارسى و داراى تازگى‌هاى بسیار در ذکر تمثیل‌هاى کوتاه و ایراد غزل‌هاى شیرین و لطیف و در همه حال مقرون به‌سادگى و رسائى کلام است. قصیده‌هاى اوحدى همگى در وعظ و تحقیق و غزل‌ها و ترجیع‌هایش که در مرتبه‌اى بلند از فصاحت و حسن تأثیر کلام و گرمى و گیرندگى است در عین اشتمال بر معنى‌هاى غنائى و عشقى حاوى نکته‌هاى عرفانى بسیار است. 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زندگی نامه محمد تقی پسیان

تبلیغات