فرازی از وصیت نامه شهید عباسعلی آقا (آقائی فر)

ریاست محترم جمهور و دولت جمهوری اسلامی و سایر نیروهای رزمنده و انقلابی و سایر اعضای مجلس شورای اسلامی و همه وزراء را به یک صدا بودن و با عزمی راسخ برای زنده نگهداشتن آثار خون پاک شهیدان دعوت میکنم.

وصیت نامه شهید

فرازی از وصیت نامه شهید عباسعلی آقا

1. همه شما را به پیروی از خاندان نبوت و امامت و یگانگی خداوند متعال و به صیر در مصائب سفارش میکنم.
2. برای زندگی و امرار معاش با مهربانی و رئوفت از روی سنت های اسلامی و نبوی با هم رفتار کنید.
3. همیشه به صراط مستقیم و نصرت و یاری کردن جمهوری اسلامی کوشا باشید.
4. به پیروی از ولایت فقیه و قاطبه اولیاءالله و حز بالله و جندالله دعوت میکنم.
5. ریاست محترم جمهور و دولت جمهوری اسلامی و سایر نیروهای رزمنده و انقلابی و سایر اعضای مجلس شورای اسلامی و همه وزراء را به یک صدا بودن و با عزمی راسخ برای زنده نگهداشتن آثار خون پاک شهیدان دعوت میکنم.
6. هرکس بخواهد با این سفارشات مخالفت کند من با او بیزارم .
7. آماده باشید که جمهوری اسلامی ان شاءالله به ترقی و تعالی برسد .

aviny.com گردآوری بیوگرافی آکاایران
تبلیغات