علی کریمی

مازیار ناظمی که در اردوی تیم ملی حاضر شده بود با انتشار تصویر زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «حضور سلفی مجری تلویزیونمنبع:jamnews.ir

گردآوری اخبار آکانیوز
تبلیغات