بدون شرح!

نیوشا ضیغمی

 

نمایش فیلم زم‌هریر در سینمای مطبوعات با واکنش‌های متفاوتی همراه بود که در نهایت با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ جنجالی پایان یافت.

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی

 

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نیوشا ضیغمی' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/newsha-photos-sister1.html'>نیوشا ضیغمی</a></strong>, ضیغمی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس نیوشا ضیغمی' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/newsha-photos-sister1.html'>عکس نیوشا ضیغمی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکسهای نیوشا ضیغمی' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/20149135842.html'>عکسهای نیوشا ضیغمی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نیوشا ضیغمی و همسرش' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/mate1-niusha-zeighami.html'>نیوشا ضیغمی و همسرش</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نیوشا ضیغمی' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/newsha-photos-sister1.html'>نیوشا ضیغمی</a></strong>, ضیغمی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس نیوشا ضیغمی' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/newsha-photos-sister1.html'>عکس نیوشا ضیغمی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکسهای نیوشا ضیغمی' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/20149135842.html'>عکسهای نیوشا ضیغمی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نیوشا ضیغمی و همسرش' href='http://www.akairan.com/biography/actor1/mate1-niusha-zeighami.html'>نیوشا ضیغمی و همسرش</a></strong>
تبلیغات