لوئیس ماریا لاراگانا مرلو متولد 13 ژوئن 1966 (46 سال سن) در شهر مادرید اسپانیا به دنیا آمده است.


وی از سال 1985 پا به دنیای بازیگری نهاده است.


وی در سال 1987 با بازی در سریال سنکا یا به نفع شک در نقش پیشخدمت هتل ایفای نقش کرده است .

 

تصاویر  هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی

 

مدرسه شبانه روزی

 تصاویر  هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی

مدرسه شبانه روزی

  تصاویر  هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی

مدرسه شبانه روزی

  تصاویر  هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی

مدرسه شبانه روزی

  تصاویر  هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی

مدرسه شبانه روزی

  تصاویر  هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی

مدرسه شبانه روزی


منبع:dametjiz.com


تبلیغات