داستان سریال کارادایی
داستان سریال برمی گردد به ماهور 35 ساله با بازی “کنان ایمیرزالیوغلو” که در دهه هفتاد همراه با خانواده اش در استانبول زندگی می کردند. او که همراه پدرش نظیف با بازی “چِتین تِکیندور” در یک کارگاه کفش سازی کار می کرد، روزی با دستگیری اوبه اتهام قتلی که مرتکب نشده و پس از مدتی با حکم اعدام او مواجه می شود.

داستان سریال از این پس حول تلاش ماهور برای تبرئه پدرش از این جرم می گردد که بعنوان یک وکیل که تازه فارغ التحصیل شده است وارد روند دادگاه شده و چاره ای جز این نمی بیند که با قاضی دادگاه با بازی “برگوزار کورل” ارتباطی صمیمانه برقرار کند …

تصاویر ماهور بازیگر سریال ماهور

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

ماهور بازیگر سریال کارادایی

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 عکس های ماهور

 

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 ماهور بازیگر کارادایی

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر جدید ماهور در سریال کارادایی

 

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 ماهور

 

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  عکس های ماهور بازیگر سریال کارادایی

 

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

   تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی

 

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

ماهور در سریال کارادایی

    

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکس های ماهور در سریال کارادایی

 

تصاویر ماهور بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 منبع:ysan.ir

تبلیغات