آکاایران hollywood , دوشنبه 10 بهمن 1384 - ساعت 13:02 با وجود این که هنوز مدت زیادی نیست که جورج و تری با هم آشنا شده اند، اما عشق میان آنها بسیار آتشین است به گونه ای که همه منتظر شنیدن خبر نامزدیشان...

hollywood , دوشنبه 10 بهمن 1384 - ساعت 13:02

جورج کلونی

آکاایران: جورج کلونی گرفتار عشق تری هاتچر

به گزارش آکاایران با وجود این که هنوز مدت زیادی نیست که جورج و تری با هم آشنا شده اند، اما عشق میان آنها بسیار آتشین است به گونه ای که همه منتظر شنیدن خبر نامزدیشان هستند.
هموطن آنلاین ـ جورج کلونی بر طبق گزارشات رسیده درگیر عشق آتشین تری هاتچر هنرپیشه فیلم «زنان خانه دار افسرده» شده است.
از گوشه و کنار شنیده می شود عشق مابین این دو دارد کم کم بسیار جدی می شود.
این دو هنگامی که متوجه می شوند منازلشان در مجاورت هم قرار دارد به دوستان نزدیکی تبدیل می شوند و از آن زمان مرتب شام ها را در رستوران کاساوگا در دره سان فرناندو صرف می کنند.
یکی از دوستان آنها به روزنامه انگلیسی «خبرهای جهان» گفت که این دو مرتب با هم قرار ملاقات می گذارند و از خوردن شام های عاشقانه لذت می برند.
با وجود این که هنوز مدت زیادی نیست که جورج و تری با هم آشنا شده اند، اما عشق میان آنها بسیار آتشین است به گونه ای که همه منتظر شنیدن خبر نامزدیشان هستند.

منبع :

تبلیغات