آکاایران هموطن سلام , دوشنبه 18 مهر 1384 یکی از بزرگترین سیاستمداران کشور هند و یکی از بازماندگان مهاتماگاندی. قرار است فیلمی به کارگردانی جاگموهان موندرا ساخته شود به نام "سونیا". منظور از نقش تاریخی این نیست که بازیگری مثل...

مونیکا بلوچی

آکاایران: مونیکا بلوچی در نقش تاریخی(تصویری)


هموطن سلام , دوشنبه 18 مهر 1384
به گزارش آکاایران یکی از بزرگترین سیاستمداران کشور هند و یکی از بازماندگان مهاتماگاندی. قرار است فیلمی به کارگردانی جاگموهان موندرا ساخته شود به نام "سونیا".
منظور از نقش تاریخی این نیست که بازیگری مثل مونیکا بلوچی حتما نقش کلئوپاترا یا ژندارک را بازی کند. خیلی از شخصیت های معاصر هم هستند که در زمان خودشان آدم های مطرحی بودند و نامشان در حافظه تاریخی ملت ها ثبت شد.
یکی از اینها خانم سونیا گاندی است. یکی از بزرگترین سیاستمداران کشور هند و یکی از بازماندگان مهاتماگاندی. قرار است فیلمی به کارگردانی جاگموهان موندرا ساخته شود به نام "سونیا". بهترین بازیگری که برای ایفای این نقش مهم انتخاب شده کسی نیست جز مونیکا بلوچی.
ایتالیایی بودن این بازیگر بسیار مطرح، می تواند یک امتیاز برای او محسوب شود، چرا که سونیا گاندی سال ها در ایتالیا زندگی کرد و خیلی از مخالفانش او را به همین دلیل مورد حمله قرار می دادند. فیلم "سونیا" براساس کتابی از خاطرات سونیا گاندی نوشته رشید کیدوای ساخته می شود. 3 کشوری که در تولید این فیلم مشارکت دارند عبارتند از ایتالیا، هند و انگلستان.
سونیا گاندی در یکی از بحرانی ترین شرایط تاریخی به قدرت رسید و این موقعیت، واکنش های زیادی را میان هندوهای افراطی به وجود آورد. این شخصیت مطرح، هم مورد ستایش مردم هند است و هم مورد انتقاد بسیاری از گروه های دیگر این کشور هنوز مشخص نیست که چه کسانی قرار است نقش های دیگر این فیلم را بازی کنند.

منبع :

تبلیغات