آکاایران هموطن سلام , شنبه 5 شهریور 1384 - ساعت 16:59 بعد از تجدید چاپ «رمان شیشه» گلی امامی، ترجمه «هنر سفر کردن»، از این مترجم منتشر می شود. «رمان شیشه» تنها رمان سیلویا پلات ـ شاعر انگلیسی ـ است که 32...

هموطن سلام , شنبه 5 شهریور 1384 - ساعت 16:59
بعد از تجدید چاپ «رمان شیشه» گلی امامی، ترجمه «هنر سفر کردن»، از این مترجم منتشر می شود.

گلی امامی و هنر سفر کردن - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آکاایران: گلی امامی و هنر سفر کردن

به گزارش آکاایران «رمان شیشه» تنها رمان سیلویا پلات ـ شاعر انگلیسی ـ است که 32 سال قبل توسط گلی امامی ترجمه شد و اینک پس از گذشت سالها، چاپ دوم این اثر هفته گذشته توسط نشر باغ منتشر شده است.
امامی همچنین هنر سفر کردن ـ نوشته الن رومن دو باتن- را زیر چاپ دارد. این اثر درباره بهانه سفر کردن است و به جنبه های گوناگون هنر، ادبیات، انسان شناسی و فلسفه می پردازد.
اثر یادشده، پس از دریافت مجوز، ازسوی انتشارات نیلوفر منتشر خواهد شد


منبع :

تبلیغات