آکاایران ایران :جانورشناسان سختگیرترین عروس دنیا را شناسایى و معرفى کردند و این موجود عجیب، خرچنگ نقب زن کالیفرنیایى است. متخصصان رفتارشناسى جانوران در دانشگاه کالیفرنیا با انتشار مقاله اى در ژورنال »رفتار جانورى» اعلام کردند: ماده خرچنگ ها نقب...

سخت گیرترین عروس دنیا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آکاایران: سخت گیرترین عروس دنیا

ایران :جانورشناسان سختگیرترین عروس دنیا را شناسایى و معرفى کردند و این موجود عجیب، خرچنگ نقب زن کالیفرنیایى است.
متخصصان رفتارشناسى جانوران در دانشگاه کالیفرنیا با انتشار مقاله اى در ژورنال »رفتار جانورى» اعلام کردند: ماده خرچنگ ها نقب زن کالیفرنیا با نام علمى «Uca crenulata» پیش از انتخاب نهایى جفت خود و انجام جفتگیرى، افزون بر یکصد خرچنگ نر را کنترل و وارسى مى کنند و از این رو، دانشمندان این موجودات عجیب را سختگیرترین عروس هاى زمین نام نهاده اند.
به گزارش آکاایران به گفته محققان، موضوع »اندازه» در دنیاى این خرچنگ ها از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است و این صفت چه از نظر ابعاد جثه خرچنگ نر و چه از نظر ابعاد و اندازه لانه حفر شده توسط وى، از سوى ماده ها مورد توجه فراوان قرار مى گیرد.
در واقع، ابعاد سوراخ حفر شده به وسیله خرچنگ هاى نر، تأثیر بسیار زیادى بر زمان رشد ونمو لارو این موجودات دارد و به این ترتیب در جریان تولید مثل، یک صفت و ویژگى مهم جهت انتخاب شدن به شمار مى رود.

منبع :

تبلیغات