ملیکه یالوا متولد سال 1984 است. ملیکه در سریال کارادایی در نقش آیتن بازی کرده است.

ملیکه یالوا متولد سال 1984 است. ملیکه دختر یکی از سیاستمداران ثروتمند ترکیه است.ملیکه بازیگر نقش آیتن در سریال کارادایی قبلا در ایتالیا و آمریکا زندگی کرده است. او خواهر و برادر ندارد و تک فرزند است و به گفته ی خود همیشه تنها زندگی کرده است.

تصاویر Melike Yalova بازیگر نقش آیتن در سریال کارادایی

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  ملیکه یالوا Melike Yalova بازیگر نقش آیتن در سریال کارادایی

 

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  آیتن در سریال کارادایی

 

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  عکس های آیتن بازیگر سریال کارادایی

   

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی

 

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکس های جدید آیتن بازیگر سریال کارادایی

 

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکس های جدید آیتن

 

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر  آیتن بازیگر سریال کارادایی

 

تصاویر آیتن بازیگر سریال کارادایی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آیتن در سریال کارادایی

 

 

منابع:

biyografiara.com
sanalpedia.com

 

تبلیغات