.


زندگینامه مازیار پرتو

زندگینامه مازیار پرتو 
 
جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1311 - ... ) ...

مازیار پرتو,مازیار پرتوی,بیوگرافی مازیار پرتو,[categoriy]

مازیار پرتو,مازیار پرتوی,بیوگرافی مازیار پرتو,عکس مازیار پرتو,عکاسی مازیار پرتو,مازیار پرتو,مازیار پرتوی,بیوگرافی مازیار پرتو,عکس مازیار پرتو,عکاسی مازیار پرتو,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: فیلمبردار
فیلم‌ها:
هاشم خان (1345)
زن خون آشام(وامپایر) (1346)
شکوه جوانمردی (1346)
سه دیوانه (1347)
دزد سیاهپوش (1347)
قیصر (1348)
خانه کنار دریا (1348)
مردان روزگار (1348)
زن وحشی وحشی (1348)
دور دنیا با جیب خالی (1349)
طوقی (1349)
خوشگل محله (1350)
خاطرخواه (1351)
ناخدا (1352)
دشمن (1352)
باباشمل (1350)
قلب‌ها برای که می‌تپد؟ (1350)
گل پری جون (1353)
بابا گلی به جمالت (1355)
برزخی‌ها (1361)
کفش‌های میرزا نوروز (1364)
هزاردستان (مجموعه، 66/1359)
خبرجین (1366)
جعفرخان از فرنگ برگشته (1367)
جستجوگر (1368)
بازی تمام شد (1368)
سفر جادویی (1369)
اوینار (1370)
امام علی (ع) (مجموعه1370)
روز واقعه (1372)
آدم برفی (1373)
قانون (1374)
سفر پر ماجرا (1374)
حریف دل (1375)
مردان آنجلس (مجموعه، 77/1376) 

بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها - ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: فیلمبردار
فیلم‌ها:
هاشم خان (1345)
زن خون آشام(وامپایر) (1346)
شکوه جوانمردی (1346)
سه دیوانه (1347)
دزد سیاهپوش (1347)
قیصر (1348)
خانه کنار دریا (1348)
مردان روزگار (1348)
زن وحشی وحشی (1348)
دور دنیا با جیب خالی (1349)
طوقی (1349)
خوشگل محله (1350)
خاطرخواه (1351)
ناخدا (1352)
دشمن (1352)
باباشمل (1350)
قلب‌ها برای که می‌تپد؟ (1350)
گل پری جون (1353)
بابا گلی به جمالت (1355)
برزخی‌ها (1361)
کفش‌های میرزا نوروز (1364)
هزاردستان (مجموعه، 66/1359)
خبرجین (1366)
جعفرخان از فرنگ برگشته (1367)
جستجوگر (1368)
بازی تمام شد (1368)
سفر جادویی (1369)
اوینار (1370)
امام علی (ع) (مجموعه1370)
روز واقعه (1372)
آدم برفی (1373)
قانون (1374)
سفر پر ماجرا (1374)
حریف دل (1375)
مردان آنجلس (مجموعه، 77/1376) 

بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها - ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران
مطالب مرتبط