زندگینامه قاسم زارعی  

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1336 - ... )
محل تولد: ایران - همدان - همدان...

زندگینامه قاسم زارعی - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
فارغ التحصیل مرکز آموزش تئاتر اداره کل فرهنگ و هنر استان همدان.

او از سال 1368 عضو ̎ گروه تئاتر بازی̎ به سرپرستی آتیلا پسیانی است.
با فیلمآژانس شیشه‌ای شناخته شد و بعد از آن همان نقش احمد کوهی را به اشکال مختلف در فیلم‌های دیگر تکرار کرد.
شاید تنها بازی متفاوت او در یکی از قسمت‌های مجموعه تلویزیونی هتل باشد.

راهیان شهادت (فیلم کوتاه، 1360)
صنوبرهای سوزان (1368)
آئینه (مجموعه تلویزیونی، 1370)
خانه بخت (مجموعه تلویزیونی، 1370)
مدالی برای ویلی (تله تئاتر، 1371)
استپان (تله تئاتر، 1371)
نبردی دیگر (مجموعه تلویزیونی، 1373)
بوی پیراهن یوسف (ابراهیم حاتمی‌کیا - 1374)
نابغه‌های قرن بیستم (مجموعه تلویزیونی، 1375)
حباب (مجموعه تلویزیونی، 1375)
آژانس شیشه‌ای (ابراهیم حاتمی‌کیا - 1376)
رقص شیطان (اسماعیل براری - 1378)
هتل (مرضیه برومند - مجموعه تلویزیونی، یک قسمت، 1378)
گروه ویژه (1379)
موج مرده (ابراهیم حاتمی‌کیا - 1379)
سفر به فردا (محمدحسین حقیقی - 1380)
آواز قو (سعید اسدی - 1380)
دختر شیرینی‌فروش (ایرج طهماسب - 1380) 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران


شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
فارغ التحصیل مرکز آموزش تئاتر اداره کل فرهنگ و هنر استان همدان.

او از سال 1368 عضو ̎ گروه تئاتر بازی̎ به سرپرستی آتیلا پسیانی است.
با فیلمآژانس شیشه‌ای شناخته شد و بعد از آن همان نقش احمد کوهی را به اشکال مختلف در فیلم‌های دیگر تکرار کرد.
شاید تنها بازی متفاوت او در یکی از قسمت‌های مجموعه تلویزیونی هتل باشد.

راهیان شهادت (فیلم کوتاه، 1360)
صنوبرهای سوزان (1368)
آئینه (مجموعه تلویزیونی، 1370)
خانه بخت (مجموعه تلویزیونی، 1370)
مدالی برای ویلی (تله تئاتر، 1371)
استپان (تله تئاتر، 1371)
نبردی دیگر (مجموعه تلویزیونی، 1373)
بوی پیراهن یوسف (ابراهیم حاتمی‌کیا - 1374)
نابغه‌های قرن بیستم (مجموعه تلویزیونی، 1375)
حباب (مجموعه تلویزیونی، 1375)
آژانس شیشه‌ای (ابراهیم حاتمی‌کیا - 1376)
رقص شیطان (اسماعیل براری - 1378)
هتل (مرضیه برومند - مجموعه تلویزیونی، یک قسمت، 1378)
گروه ویژه (1379)
موج مرده (ابراهیم حاتمی‌کیا - 1379)
سفر به فردا (محمدحسین حقیقی - 1380)
آواز قو (سعید اسدی - 1380)
دختر شیرینی‌فروش (ایرج طهماسب - 1380) 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

تبلیغات