زندگینامه سروش صحت 
 
جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر...

سروش صحت

با نویسندگی و بازی در مجموعه طنز ̎ جنگ 77 ̎ خوش درخشید. بازی روان و راحت او در سری دوم مجموعه تلویزیونی ̎داستان یک شهر ̎ او را به‌عنوان بازیگری توانا مطرح کرد و بازی متفاوت‌اش در فیلم ̎نان، عشق و موتور هزار ̎ از او چهره‌ای ماندگار ساخت. سروش صحت در ضمن یک نویسنده خوش قریحه نیز هست.

جنگ 77 (نویسنده - بازیگر - مهران مدیری - 1377)
داستان یک شهر (سری دوم - بازیگر - 1378)
شراره (بازیگر - سیامک شایقی - 1378)
چراغ جادو (مجموعه تلویزیونی، نویسنده، 1379)
نان و عشق و موتور 1000 (بازیگر، 1380)
کاکتوس (مجموعه تلویزیونی، بازیگر، 1380)
زیر آسمان شهر (سری سوم - فقط نویسنده، 1381)
گاوخونی (بازیگر - بهروز افخمی - 1381)

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

با نویسندگی و بازی در مجموعه طنز ̎ جنگ 77 ̎ خوش درخشید. بازی روان و راحت او در سری دوم مجموعه تلویزیونی ̎داستان یک شهر ̎ او را به‌عنوان بازیگری توانا مطرح کرد و بازی متفاوت‌اش در فیلم ̎نان، عشق و موتور هزار ̎ از او چهره‌ای ماندگار ساخت. سروش صحت در ضمن یک نویسنده خوش قریحه نیز هست.

جنگ 77 (نویسنده - بازیگر - مهران مدیری - 1377)
داستان یک شهر (سری دوم - بازیگر - 1378)
شراره (بازیگر - سیامک شایقی - 1378)
چراغ جادو (مجموعه تلویزیونی، نویسنده، 1379)
نان و عشق و موتور 1000 (بازیگر، 1380)
کاکتوس (مجموعه تلویزیونی، بازیگر، 1380)
زیر آسمان شهر (سری سوم - فقط نویسنده، 1381)
گاوخونی (بازیگر - بهروز افخمی - 1381)

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

با نویسندگی و بازی در مجموعه طنز ̎ جنگ 77 ̎ خوش درخشید. بازی روان و راحت او در سری دوم مجموعه تلویزیونی ̎داستان یک شهر ̎ او را به‌عنوان بازیگری توانا مطرح کرد و بازی متفاوت‌اش در فیلم ̎نان، عشق و موتور هزار ̎ از او چهره‌ای ماندگار ساخت. سروش صحت در ضمن یک نویسنده خوش قریحه نیز هست.

جنگ 77 (نویسنده - بازیگر - مهران مدیری - 1377)
داستان یک شهر (سری دوم - بازیگر - 1378)
شراره (بازیگر - سیامک شایقی - 1378)
چراغ جادو (مجموعه تلویزیونی، نویسنده، 1379)
نان و عشق و موتور 1000 (بازیگر، 1380)
کاکتوس (مجموعه تلویزیونی، بازیگر، 1380)
زیر آسمان شهر (سری سوم - فقط نویسنده، 1381)
گاوخونی (بازیگر - بهروز افخمی - 1381)

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

تبلیغات