آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آکاایران: آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟


آکایران :به گزارش سیمرغ بسیاری از بازیگران مشهور بالیوود هم سن و سال یکدیگر هستند که در ادامه خواهید دید.

 بازیگران مشهور هندی که در یکسال متولد شدند

بنا به گزارش آکاایران :

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
سوناکشی سینها و شرادا کاپور _سال تولد 1986
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

مادوری دیکشت و دیپتی بھاتنگار _سال تولد 1967
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

هما قریشی و دیپیکا پادوکونه _سال تولد 1986

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

ماهیما چودری و آیشواریا رای _سال تولد 1973
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

ناگما و کاجول _سال تولد 1974

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آمریتا رایو و آمریتا آرورا _سال تولد 1981
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

بابی دئول و عرفان خان _سال تولد 1967

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
بیپاشا پاسو و نرگس فخری _سال تولد 1979

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

راوینا تاندون واورمیلا ماتوندکار‬‎ _سال تولد 1974

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
آنیل کاپور و سانجای دوت _سال تولد 1959

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
پرابو دوا و رام کاپور _سال تولد 1973
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

دینو مورا و آکشای خانا _سال تولد 1975
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آنوپام خر و گلشن گرور _سال تولد 1955
آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

سایرا بانو و شارمیلا تاگور _سال تولد 1944

منبع :

آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تبلیغات