رضا کیانیان

آکاایران: چرا رضا کیانیان به اعتیاد متهم شد؟


آکایران :رضا کیانیان: در آن سال ها خوشحالی من به زودی تبدیل به خجالت شد، چون پیرمردهای مسجد محل که من هم عضو ثابت آنجا بودم، عکس را دیده و گفته بودند: «رضا هرویینی شده، چون لب هاش سیاهه، صورتش هم سیاهه».

ماجراهای دوران خبرنگاری رضا کیانیان

بنا به گزارش آکاایران : رضا کیانیان در کنار آن که بازیگر خوبی است نویسنده خوبی هم هست. سال هاست دلنوشته ها و یادداشت هایش را در رسانه های مختلف خوانده ایم ضمن اینکه گفتگوهایش با چهره هایی نظیر محمدعلی فردین هم به کتبی پرتیراژ بدل شده است.

شاید خیلیها ندانند که ذوق نوشتن کیانیان از سابقه روزنامه نگاری او نشأت گرفته است. سالها پیش از این کیانیان وقتی نوجوان بود برای یک روزنامه معروف خبرنگاری می کرد.

این هنرمند توانا در یادداشتی زیبا که به مناسبت روز خبرنگار نگاشته است، به ذکر خاطراتی از دوران خبرنگاری پرداخته است و از جمله خاطره ای از عکس خبرنگاریش که باعث شده بود برخی گمان کنند او اعتیاد دارد!

متن کامل این یادداشت کیانیان را بخوانید:
من هم یک خبرنگارم

وقتی ١٥ساله بودم خبرنگار روزنامه اطلاعات شعبه خراسان شدم. بعد از مدت کوتاهی قرار شد عکسم در روزنامه، صفحه مخصوص خراسان چاپ شود. رفتم استودیو موگه پیش مصطفی. گفتم یک عکس هنری از من بگیر! آن روزها تازه مد شده بود (حداقل در مشهد) برای پرتره یک طرف صورت را تاریک تر می کردند.

رضا هرویینی شده، چون لب هاش سیاهه

این عکس را به دفتر روزنامه دادم و چند روز بعد، یک خبر کوتاه چندخطی، وسط یکی از ستون ها چاپ شد، با همان عکس و زیر آن نوشتند: «رضا کیانیان هنرمند جوانی از مشهد». به زحمت کسی می توانست آن عکس و خبر را ببیند. اما خودم به راحتی آن را دیده بودم و چند نسخه از روزنامه را هم از دفتر برداشته بودم که به همه نشان بدهم. به ثبت رسیده بودم. اما خوشحالی من به زودی تبدیل به خجالت شد، چون پیرمردهای مسجد محل که من هم عضو ثابت آنجا بودم، عکس را دیده و گفته بودند: «رضا هرویینی شده، چون لب هاش سیاهه، صورتش هم سیاهه».

تمام نسخه های روزنامه را جمع کردم

حالا من جلوی چشم شان بودم که نه لب هام و نه صورتم، هیچ کدام سیاه نبود، اما به آن عکس استناد می کردند و خودم را باور نمی کردند. چاره ای نداشتم، فقط سعی کردم تمام نسخه های روزنامه- حداقل اونایی که تو محل مان پخش شده بود- را جمع کنم تا به مدرسه و به دست مدیر و ناظم مان نرسد… !

هنوز انجمن صنفی روزنامه نگاران باز نشده

الان ٦٥ساله شدم و هنوز هم خودم را جزو روزنامه نگاران می دانم؛ گاهی مطلبی، مقاله ای و… می نویسم و گاهی هم با این و آن مصاحبه می کنم و اینجا و آنجا چاپ می کنم. خب، سینماگر هم هستم. آقای روحانی درمورد سینما، بعد از انتخاب شدن بلافاصله به قولش عمل کرد و خانه سینما را باز کرد و به خیلی از قول های دیگرش هم عمل کرد، حتی به قول های جهانی اش. اما هنوز انجمن صنفی روزنامه نگاران باز نشده.

من در روز خبرنگار به خاطر همه خبرهای خوبی که خودشان و همکاران شان آفریده اند، به همه خبرنگاران تبریک می گویم و همچنان منتظرم برای یک خبر خوب دیگر؛ باز شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران.

منبع :

رضا کیانیان

تبلیغات