تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آکاایران: تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی!


آکایران :تصاویر آناهیتا نعمتی در پشت صحنه شهرداد روحانی، ساخته مشترک الهام قره خانی و مهرتاش مهدوی را مشاهده نمایید.

بنا به گزارش آکاایران : مستند سینمایی شهرداد روحانی ساخته مشترک الهام قره خانی و مهرتاش مهدوی است که بزودی منتشر می شود.

مستند شهردادروحانی نگاهی متفاوت به زندگی هنری شهداد روحانی موسیقیدان و رهبر ارکستر دارد.

این مستند همراه با گفت وگوهایی با چهره های بر تر موسیقی، سینما و تئا تر است و دیگاه های این هنرمندان درباره این شخصیت هنری درغالب اثری مستند ارائه می شود. این مستند تصویری آخرین مراحل تدوین را می گذراند و به زودی آماده نمایش می شود.

این خبری بود که شهرداد روحانی بر روی صفحه شخصی اش در یکی از شبکه های اجتماعی اعلام کرده است.


تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

منبع :

تصاویر آنا نعمتی در پشت صحنه مستند شهرداد روحانی! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تبلیغات