loading...

آکایران :برای آن دسته از عزیزان همراه سایت میهن فال در این مطلب تست هوش جالب شکل در شکل را در نظر گرفته ایم تا اوقات خوبی را برایتان رقم زده باشیم. امیدواریم از این معمای تصویری لذت کافی را ببرید. با ما همراه باشید.

تست هوش جالب شکل در شکل - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آکاایران: تست هوش جالب شکل در شکل

بنا به گزارش آکاایران : چند حالت برای قرار دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟
نکته: برای محاسبه همه حالت ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای و تست هوش شکل در شکل:
برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است.

تست هوش جالب شکل در شکل - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

منبع :

تست هوش جالب شکل در شکل - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تبلیغات