عسل بدیعی و پسرش


عسل بدیعی

عسل بدیعی بازیگر جوان سینمای ایران در کنار پسرش جانیار عرب نیا را مشاهده می کنید. عسل بدیعی متولد 1356 در تهران و دارای لیسانس تغذیه از دانشگاه آزاد اسلامی است.


 

جانیار عرب نیا در کنار مادرش عسل بدیعی

 

عسل بدیعی

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

عسل بدیعی و پسرش


عسل بدیعی

عسل بدیعی بازیگر جوان سینمای ایران در کنار پسرش جانیار عرب نیا را مشاهده می کنید. عسل بدیعی متولد 1356 در تهران و دارای لیسانس تغذیه از دانشگاه آزاد اسلامی است.


 

جانیار عرب نیا در کنار مادرش عسل بدیعی

 

عسل بدیعی

تبلیغات