تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

کامران نجف زاده و پسر خردسالش که در فیلم سینمایی شکاف ایفای نقش کرده است.
امیرکیان نجف‌زاده، فرزند کامران نجف‌زاده خبرنگار و گزارشگر  واحد مرکزی خبر در فیلم سینمایی «شکاف» ایفای نقش کرده است. کامران نجف‌زاده در نشست خبری این فیلم که پسر کوچکش نیز حضور داشت حاضر شد و چون قد امیرکیان به میز روی سن نمی‌رسید او را بلند کرد و به روی میز گذاشت. عکس های حضور کامران نجف زاده در نشست خبری این فیلم را در زیر می بینید.

تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
تصاویر پسر خبرنگار معروف که بازیگر جشنواره فجر33 شد ! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
منبع : fararu.com

تبلیغات