ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پورعرب

علی معلم با انتشار عکسی از مراسم یادبود خسرو شکیبایی از سلامت کامل ابوالفضل پورعرب خبر داد.

ابوالفضل پور عرب در عکسی تازه در سلامتی کامل است
این عکس در مراسم بزرگداشت خسروشکیبایی در روزهای اخیر گرفته شده است.

علی معلم در صفحه اینستاگرام خود از حال خوب ابوالفضل پور عرب خبر داد و با انتشار این عکس اینگونه نوشت:

" با ابوالفضل پورعرب  عزیز که شکر خدا حالش خوب است ، در مراسم خسرو... "

ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پورعرب

تصویر جدید ابوالفضل پورعرب در سلامتی کاملمنبع : صفحه شخصی علی معلم

تبلیغات