هنرنمایی عجیب و جالب یک هنرمند+عکس - بیوگرافی بازیگران ، بیوگرافی هنرپیشه ها

هنرمندی به نام Chan Hwee Chong، شیوه جالبی در کشیدن نقاشی دارد، او بدون اینکه قلم را از روی کاغذ بردارد، از مرکز کاغذ شروع به کشیدن خطوط بیضوی متحدالمرکز می‌کند تا به محیط کاغذ برسد، او با کم زیاد کردن فشار بر قلم، باعث ایجاد خطوط و سایه‌های اثر می‌شود.
در این تصاویر تکنیک خاص او نمایان است:

 

,تصویر های زیبا, نقاشی زیبا, نقاشی های هنری,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,تصویر های زیبا, نقاشی زیبا, نقاشی های هنری,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,تصویر های زیبا, نقاشی زیبا, نقاشی های هنری,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,تصویر های زیبا, نقاشی زیبا, نقاشی های هنری,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


اخبار اکاایران

تبلیغات