11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

این آثار هنری بسیار جالب هستند؛ تخم مرغ هایی که به طور کامل کنده کاری شده اند. تزئین تخم مرغ هنری مربوط به دوران قدیم است که قدمت آن به چندین قرن پیش می رسد. هنرمندان از پوست واقعی تخم مرغ استفاده کرد و طرح های زیبا روی آنها خلق می کنند که به طرز پیچیده ای با ابزارهای برش، مته ها و غیره کار می کنند. یک شرکت دیگر حتی قدم فراتر گذاشته و بر روی تخم شترمرغ نیز مشبک کاری می کند و با آنها لامپ هایی برای روشنایی می سازد. چراکه تخم شترمرغ از انواع دیگر تخم پرندگان ضخیم تر است و این امکان کار روی آن را آسان تر می سازد.


11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پوست تخم مرغ کنده کاری شده

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم غاز مشبک شده- طرح پاندا

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

طرح سه بعدی از پازل

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم غاز

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم مرغ های مشبک- طرح دایره های رقصان

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم مرغ های مشبک- زندگی پربرکت و طولانی

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم شترمرغ با طرح هایی از طبیعت

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم مرغ

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم شترمرغ با تزئینات هندسی و پرچین و شکن

 

 

11نمونه دیدنی ازمشبک‌کاری روی تخم پرندگان! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تخم مرغ ماهیخوار

 

 

 

اخبار,هنر,اخبارهنر,اخبار فرهنگی,فرهنگ و هنر, هنراسلامی ,هنر ایران,هنرمندان,خانه هنر ,دنیای هنر,موزه هنر,هنرنقاشی ,هنرهفتم , هنرجوان , تخم مرغ , کنده کاری , تزئین تخم مرغ , مشبک کاری , تخم پرندگان , مرغ ماهیخوار , مشبک‌کاری روی تخم پرندگان , پاندا اخبار,هنر,اخبارهنر,اخبار فرهنگی,فرهنگ و هنر, هنراسلامی ,هنر ایران,هنرمندان,خانه هنر ,دنیای هنر,موزه هنر,هنرنقاشی ,هنرهفتم , هنرجوان , تخم مرغ , کنده کاری , تزئین تخم مرغ , مشبک کاری , تخم پرندگان , مرغ ماهیخوار , مشبک‌کاری روی تخم پرندگان , پاندا


تبلیغات