loading...

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

نقاشی های سه بعدی دیواری John Pugh
سبک کاری John Pugh را « trompe l"oeil"» می‌نامند که به معنی «خطای چشم» است. به هرحال جان بعد دیگری را نیز به نقاشی‌هایش اضافه می‌کند... بعد سوم! کارهای او جنبه بین المللی پیدا کرده که همه دنیا از نیوزیلند تا هاوایی او را می‌شناسند.
او خودش در مورد کارهایش می‌گوید: «وقتی مردم احساس می‌کنند که از نظر بصری گول خورده اند و با یک نقاشی تخت طرف هستند شوکه شده و بعد شاد می‌شوند»
شما هم به نقاشی های زیر توجه کنید، باید با دقت به آنها بنگرید (به سایه ها نگاه کنید) و متوجه خواهید شد که آنچه در این تصاویر می‌بینید نقاشی هستند. در این موقع می‌فهمیم او از خطای دید استفاده کرده است.

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

 

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

 

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

 

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

 

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

 

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

 

نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت, خطای دید, اخبار, هنر, اخبارهنر, اخبار فرهنگی, فرهنگ و هنر, هنر اسلامی, هنر ایران, هنرمندان, خانه هنر, دنیای هنر, موزه هنر, هنرنقاشی, هنرهفتم, هنرجوان, شاد, نقاشی‌های دیواری سه بعدی, سایه نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت, خطای دید, اخبار, هنر, اخبارهنر, اخبار فرهنگی, فرهنگ و هنر, هنر اسلامی, هنر ایران, هنرمندان, خانه هنر, دنیای هنر, موزه هنر, هنرنقاشی, هنرهفتم, هنرجوان, شاد, نقاشی‌های دیواری سه بعدی, سایه


تبلیغات