نقاشی‌های دیواری سه بعدی حیرت‌انگیز!! - بیوگرافی بازیگران ، بیوگرافی هنرپیشه ها

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

نقاشی های سه بعدی دیواری John Pugh
سبک کاری John Pugh را « trompe l"oeil"» می‌نامند که به معنی «خطای چشم» است. به هرحال جان بعد دیگری را نیز به نقاشی‌هایش اضافه می‌کند... بعد سوم! کارهای او جنبه بین المللی پیدا کرده که همه دنیا از نیوزیلند تا هاوایی او را می‌شناسند.
او خودش در مورد کارهایش می‌گوید: «وقتی مردم احساس می‌کنند که از نظر بصری گول خورده اند و با یک نقاشی تخت طرف هستند شوکه شده و بعد شاد می‌شوند»
شما هم به نقاشی های زیر توجه کنید، باید با دقت به آنها بنگرید (به سایه ها نگاه کنید) و متوجه خواهید شد که آنچه در این تصاویر می‌بینید نقاشی هستند. در این موقع می‌فهمیم او از خطای دید استفاده کرده است.

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 

 

,نقاشی های سه بعدی, هاوایی, نقاشی تخت,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

<a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a> های سه بعدی, هاوایی, <a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a> تخت, خطای دید, <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a>, هنر, <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a>هنر, <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> فرهنگی, فرهنگ و هنر, هنر اسلامی, هنر ایران, <a style='color:#000' title='هنرمندان' href='http://www.akairan.com/foto-aka/manactor/201361915276.html'>هنرمندان</a>, خانه هنر, دنیای هنر, موزه هنر, هنر<a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a>, هنرهفتم, هنرجوان, شاد, <a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a>‌های دیواری سه بعدی, سایه <a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a> های سه بعدی, هاوایی, <a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a> تخت, خطای دید, <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a>, هنر, <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a>هنر, <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> فرهنگی, فرهنگ و هنر, هنر اسلامی, هنر ایران, <a style='color:#000' title='هنرمندان' href='http://www.akairan.com/foto-aka/manactor/201361915276.html'>هنرمندان</a>, خانه هنر, دنیای هنر, موزه هنر, هنر<a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a>, هنرهفتم, هنرجوان, شاد, <a style='color:#000' title='نقاشی' href='http://www.akairan.com/foto-aka/naghashi1/'>نقاشی</a>‌های دیواری سه بعدی, سایه


اخبار اکاایران

تبلیغات