شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم
شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری اول
در این مطلب شاهد گلهای کاغذی سیاه رنگ با یک چشم انداز زیبا خواهید بود. هنرمند آمریکایی Lauren Fensterstock از کاغذهای سیاه و چشم اندازهای بی دوام وسط اتاق ، شکل گلها ، چمن ها و دریاچه ها را مانند محیط طبیعی کاملا واقعی طراحی کرده است. در ادامه شاهد این تصاویر زیبا خواهید بود.

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر - سری دوم - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 
منبع: gadgetnews.ir


تبلیغات