loading...

او متولد ۱۹۹۰ در استانبول است او در دانشگاه تئاتر خوانده برای سریال چیزهای خوب برای مهمانی در سال ۲۰۱۱ جایزه جوانترین استعداد را برده و اکنون در سریال کوزی گونی نقش دوست کوزی و گونی را بازی می کند که نامزد گونی است اما دل در گرو کوزی یا مهند دارد.

 

سریال کوزی گونی

 جمیله در سریال کوزی گونی

 

سریال کوزی گونی

 جمیله در سریال کوزی گونی

 

سریال کوزی گونی

 جمیله در سریال کوزی گونی

 

سریال کوزی گونی

 جمیله در سریال کوزی گونی

 

سریال کوزی گونی

 
منبع:fun.baharfa.comتبلیغات