نام اصلی: Esra İşgüzar"s
دانشجوی دانشگاه Beykent گروه بازیکنان جوان تئاتر , وحدود شش سال است که در تئاتر حظور دارد


تاریخ تولد:18 / 08 / 1990


محل تولد:Kocaeli

 

تصاویر نعمت بازیگر سریال عفت

 

سریال عفت

 عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

سریال عفت

  عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

سریال عفت

  عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

سریال عفت

  عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

سریال عفت

  عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

سریال عفت

  عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

سریال عفت

   عکسهای نعمت بازیگر سریال عفت

 

 

تبلیغات