ارزوم اونان بازیگر نقش صحرا در سریال صحرا

خلاصه ای از سریال صحرا

فری یکی از ثروتمندترین و محترم ترین مردان کشور به شمار میاد.او با کریمه ازدواج میکنه.دختر ۵ ساله او در این شادی و لطف ،دیگه مورد توجه نبود تا اینکه صحرا بدنیا میاد،اونوقت نیل  به صحرا حسودیش میشه که بعد از مرگ مادرشون ،حسادت نیل تبدیل به نفرت شد.سالها میگذره…


عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا


عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا


عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات