بهنام تشکر متولد سال ۱۳۵۵ می باشد . 

 

تازه ترین کار وی نقش ” روزبه ” سریال هفت سنگ می باشد.
 

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 بهنام تشکر,تصاویر بهنام تشکر

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  بهنام تشکر و پسرش

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  بهنام تشکر و برادرش

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  بهنام تشکر,تصاویر بهنام تشکر

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  بهنام تشکر,تصاویر بهنام تشکر

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  بهنام تشکر,تصاویر بهنام تشکر

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

  بهنام تشکر,تصاویر بهنام تشکر

عکس‌های جدید از بهنام تشکر بازیگر سریال هفت سنگ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 بهنام تشکر,تصاویر بهنام تشکر

 
منبع:ariapix.net


تبلیغات