زیر پوست شهر

مریم در سریال زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

بیوگرافی مریم در سریال زیر پوست شهر

نام: Nazan Kesal

تولد: ۱۹۶۹ استانبول

او در سال ۱۹۹۱ از اکادمی بازیگری استانبول فارق التحصیل شده است. او علاوه بر بازیگر ی به کارگردانی هم می پردازد و فیلمهای زیادی کارگردانی کرده است او با  Ercan Kesal ازدواج کرده و یک فرزند دارد.بیننده ها او را با نقش سوگی دوست یاسمین در سریال عشق و جزا می شناسند

زیر پوست شهر

مریم در سریال زیر پوست شهر

نازان کسل بازیگر نقش مریم زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

مریم در سریال زیر پوست شهر

نازان کسل بازیگر نقش مریم زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

مریم در سریال زیر پوست شهر

نازان کسل بازیگر نقش مریم زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

مریم در سریال زیر پوست شهر

نازان کسل بازیگر نقش مریم زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

عکسهای همسر مریم در سریال زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

عکسهای همسر مریم در سریال زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

عکسهای همسر مریم در سریال زیر پوست شهر

منبع : biographyy.ir

تبلیغات