بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق

بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق

نباهت چهره nebahat cehre در ۱۵ مارس ۱۹۴۶ متولد شده و ۶۶ سال سن دارد.او در جوانی به علت زیبایی خاصش در مسابقات دختر شایسته نیز شرکت کرده است.

او در نقش مادر سمر(بیهتر) در سریال عشق ممنوع بازی کرده است.و همچنین در نقش مادر سلطان در سریال حریم سلطان و نقش مادر شبنم در سریال عشق ایفای نقش کرده است.

بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق

بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق

بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق

بیوگرافی نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

نسلیهان بازیگر نقش مادر شبنم در سریال عشق

منبع : biographyy.ir

تبلیغات