بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

بیوگرافی و عکس پارسا قراخانلو

در حال حاضر بیوگرافی این بازیگر خردسال موجود نمی باشد به محض دریافت اطلاعات در این پست منتشر خواهد شد

نخستین روزهای تابستان ۹۲ را با بازیگر نوجوان محمد پارسا قراخانلو همراه می شویم.

بازیگر نوجوانی که چند تله فیلم و یک فیلم سینمایی هم در کارنامه ی هنری اش دارد.

محمد پارسا یه نوجوان فعال باهوش و سرزنده است .خیلی خوب پذیرایمان می شود و با انرژی دوچندانی در گفتگو یمان شرکت می جوید .آن گونه که از او بر می آید معلوم می شود که با یک نوجوان فهمیده روبروهستیم گویی چندسال بزرگتر از سنش حرکت می کند. اما با این وجود سعی می کند دنیای نوجوانی خویش را هم حفظ کند. از پاسخ هایی که به پرسش هایمان می دهد می شود این را فهمید.هر از گاهی هم درمیان حرف هایش گریزی به دیگر مسائل می زند.انرژی زیادی برای سخن گفتن دارد .گمان نمی کنی که با یک نوجوان ده ساله صحبت می کنی.

کودک و نوجوان ایرانی می تواند بهترین باشد . می تواند استعداش شکوفا شود تا در آینده چرخی از چرخ های مملکت را بگرداند. شاید فکرکنید که قسمت دوم این جمله شعار است ! نه چنین نیست به واقع با درک درست توانایی های کودک و نوجوان ایرانی می توان آن ها را به بالاترین مدارج رساند

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

 

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

بیوگرافی پارسا قراخانلو +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

پارسا قراخانلو ,بیوگرافی

منبع : biographyy.ir

تبلیغات