حسن معجونی
حسن معجونی

حسن معجونی
بیوگرافی و زندگینامه حسن معجونی

حسن معجونی متولد ۱۳۴۷ بازیگر، طراح و کارگردان تئاتر ایرانی می باشد

حسن معجونی (محمدحسن معجونی) دارای لیسانس ادبیات نمایشی و مدرس دانشگاه می باشد. حسن معجونی از اواسط دهه ۷۰ بود که با بازی در نمایش هایی همچون عروسی خون (دکتر علی رفیعی)، شب های آوینیون(کورش نریمانی) و… به عنوان بازیگری مستعد مطرح شد. او جزو معدود تئاتری هایی است که در این مدت چندان جذب عرصه های تصویری نشده و بیشتر توانش را در زمینه نمایش معطوف داشته است. وی از موسسین و مدیر گروه تئاتر لیو است که می کوشد تنها نام گروه را یدک نکشد و تعاریف درست و استانداردی را که یک گروه نمایشی می تواند داشته باشد به عرصه ظهور برساند.

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

 

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

حسن معجونی

حسن معجونی,بیوگرافی

منبع : biographyy.ir

تبلیغات