برترین ها: گذشته از استعداد دیوید بکهام در فوتبال، لهجه جذاب و استایل و مدل موهای او نیز طرفداران زیادی را مجذوب و شیفته اش کرده است. او تابحال انواع و اقسام مدل مو و خالکوبی را امتحان کرده است و هیچ بازیکنی تابحال بیشتر از او مدل موهایش را عوض نکرده است. که در اینجا چند تا از آنها را نشان می دهیم.

آلمانی شرابی

بکهام 17 ساله در اوایل حرفه فوتبالش، در سال 1993 موهایش را به این شکل و رنگ درآورده بود. البته این مدل آن زمان بسیار محبوب بود.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هافرق وسط

در سال 1996، بکهام به مدل فرق وسط ژل زده علاقه داشت.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هافرق وسط نامنظم

سال 1995، او با اعتماد به نفس بیشتری موهایش را بلند کرد و دیگر فرق وسط کامل باز نکرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هابلوند کوتاه و بلند

در سال 1999 او موهایش را بلوند کرده و جلوی آن را بلند و پشتش را کوتاه کرده بود.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاتراشیده

در سال 2001، بکهام موهایش را تراشید. ولی طولی نکشید که دوباره موهایش را بلند کرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هانیمه تراشیده-موهاک

اواسط سال 2001 بعد از اینکه کمی موهایش بلند شد، وسط آن را سرخپوستی کرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاخوشه یخزده

سال 2002 بکهام مدل موهایش را خوشه ای کرده بود.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاموهاک یا سرخپوستی


اواخر همان سال، بکهام موهای خوشه ای اش را کوتاه کرد و حالت "آئرودینامیک تری" به آن داد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هادم اسبی پرنسی


سال 2003، او موهایش را مدل دم اسبی شیکی می بست.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاکش سر

در سال 2003، او از کش سر برای عقب نگه داشتن موهای بلندش استفاده می کرد. در زمانی که خیلی از فوتبالیست ها کش سر می بستند، این مدل به بکهام بیش از همه می آمد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هابافت ردیفی

بکهام قبل از بازی فوتبال دوستانه با آفریقای جنوبی موهایش را نزدیک سرش بافته بود.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هادم اسبی دوبل

اواخر همان سال، بکهام مدل موی قبلی اش را دوبل کرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاخرد و کوتاه

سال 2005، او تاتی تاتی به سمت سبک ساده تری رفت.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هابلوند پلاتینه

سال 2007، بکهام با پلاتینه کردن موهایش، به این نتیجه رسید که بلوندها خوش تیپ ترند!

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاطبیعی

زیاد مطمئن نیستیم که این رنگ موی طبیعی خود بکهام باشد، ولی در سال 2009 او ظاهری با آرایش کمتر داشت.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاموهاک کاذب

یک ماه بعد، او با این مدل سرخپوستی کاذب پرپشت، مدل جدیدتری را امتحان کرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاژل زده

سال 2009، بکهام مدل موهاک خوشه ای و هایلایت را به استایل ظاهری اش اضافه کرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاگره بالا

در سال 2010، او مدل گره بالای سر را هم امتحان کرد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاعقب زده

سال 2011، او بهترین رنگ و کوتاهی عمرش را داشت.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هاشانه زده و آراسته

سال 2012 که فکر می کردیم موهایش از این نمی توانست بهتر باشد، ولی بهتر شد و به این شکل درآمد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هامردانه و موقر

البته با چنین مدل مو و سبیلی، چنین ژستی می آید.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه هامدل 2013

قطعاً مدل 2013 موهای بکهام اصلاً نشان نمی دهد که او 38 سال دارد.

,دیوید بکهام و مدل موهای معروفش مدل مو,دیوید بکهام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عکس های دیوید بکام با موی سفید

تبلیغات