برترین ها: امروزه به خصوص در ایالات متحده دونژادی بودن و حتی چندنژادی بودن بسیار رایج و عادی شده است. در بسیاری از موارد، به راحتی می توان از ظاهر فردی تشخیص داد که دونژاده است، ولی بعضی ها انگار نژاد مختلطی دارند و تشخیص نژاد اصلی آنها دشوار است. در اینجا ستاره هایی که چند نژاد دارند را معرفی می کنیم!

مادربزرگ پدری نائومی کمپبل چینی بود و بنابراین نائومی یک چهارم چینی است.

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


الکسیس بلدل چشم آبی، نیمی مکزیکی و نیمی آرژانتینی است.

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


پدر بیولوژیک غول اپل، یعنی استیو جابز، سوری بود.

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


کیانو ریوز یک چهارم چینی و یک چهارم اهل هاوایی است.

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


ونت ورث میلر، نیمی سیاهپوست و نیمی سفیدپوست است.

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


اولیویا مان، نیمه چینی است.

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


ونسا هاجنز، اصالتاً آمریکایی، ایرلندی، اسپانیایی، فیلیپینی و چینی است!

چهره های مشهور چندنژادی +عکس - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

تبلیغات