loading...

برترین ها: بسیاری از سوپراستارها و چهره های جذاب و خوش تیپ میانسال، در سنین جوانی در این حد جذاب نبوده اند و بعضا خیلی متفاوت بوده اند. بعضی از نمونه های مشهور و دوست داشتنی این روزهای هالیوود را با با مقایسه عکس هایشان برای شما گردآوری نموده ایم.

رایان گاسلینگ، 2003 / 2011

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


جرج کلونی، 1989 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


جنیفر آنیستون، 1990 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


هالی بری، 1989 / 2011

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


مت دیمون، 1996 / 2011

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


بردلی کوپر، 2001 / 2011

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


جودی فاستر، 1983 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


ویل اسمیت و جیدا پینکت اسمیت، 1991 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پیرس برازنان، 1983 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پاتریک دمپسی، 1987 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


سارا جسیکا پارکر، 1980 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


کلایو اوون، 1997 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


کالین فرث، 1988 / 2011

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


دمی مور، 1984 / 2010

,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


رابرت داونی جی. آر.، 1988 / 2010


,مقایسه عکس ستاره‌هایی که در میانسالی جذاب‌تر شدند جرج کلونی,ستارگان میانسال,هالیوود,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

تبلیغات