loading...
خبر آنلاین: مجله فوربس ده ثروتمند بزرگ جهان را معرفی کرده است.

بیل گیتس

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


ثروت بیل گیتس از سوی مجله فوربس حدود 76000000000 دلار برآورد شده است.

کارلوس

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


کارلوس اسلیم سرمایه دار مکزیکی که حوزه مخابراتی فعالیت می کند با 72 میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد.

اورتگا


,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


اورتگا سرمایه دار اسپانیایی و موسس برند زارا با 64 میلیارد دلار رتبه سومین ثروتمند بزرگ جهان را کسب کرده است.

وارن باف

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


وارن باف سرمایه دار امریکایی با 58.2 میلیارد دلار چهارمین سرمایه دار بزرگ جهان شده است.

الیسون

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


الیسون با 48 میلیارد دلار رتبه پنجمین سرمایه دار بزرگ جهان را کسب کرده است.

وال مارت


,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


مالک فروشگاه های زنجیره ای وال مارت هم با 36.7 میلیارد دلار دارایی عنوان هشتمین ثروتمند بزرگ جهان را به نام خود زده است.

جیم والتون

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


جیم والتون با 34.7 میلیارد دلار در رده نهم قرار گرفته است.

مالک کارخانه اورآل

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


مالک کارخانه اورآل هم با ثروت 34.5 میلیارد دلاری در رده دهم قرار گرفته است.

الیسون

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


الیسون با 48 میلیارد دلار رتبه پنجمین سرمایه دار بزرگ جهان را کسب کرده است.

اورتگا

,بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ ثروتمند,بیل گیتس,کارلوس,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


اورتگا سرمایه دار اسپانیایی و موسس برند زارا با 64 میلیارد دلار رتبه سومین ثروتمند بزرگ جهان را کسب کرده است.
تبلیغات