تاپ تنز: تولد پرنس جورج فرزند دوک کمبریج تکلیف سلطنت در انگلیس را روشن کرد. پرنس جورج بدون شک پادشاه انگلیس خواهد بود و دیگر تولدها در میان خانواده های سلطنتی نیز از همین رو اهمیت می​یابند​.

کم سن و سال​ترین پرنس و پرنسس​های حال حاضر جهان عبارتند از :

پرنسس آریان : جوانترین دختر پادشاه هلند متولد 10 آوریل 2007

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنسس سوفیا : دومین فرزند پادشاه اسپانیا متولد 29 آوریل 2007

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنسس آملیا مورالس : فرزند چهارم ملکه یونان متولد 26 اکتبر 2007

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنس جیمز : تنها فرزند پرنس ادوارد و کوچکترین نوه ملکه الیزابت دوم متولد 17 دسامبر 2007

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنسس الئونور : دومین دختر و چهارمین فرزند پادشاه بلژیک متولد 14 ژوئن 2008

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنس پیتر آنتون موریتس اریک فان فالنهوون :
دومین فرزند پادشاه هلند متولد 19 نوامبر 2008

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنسس منیره مدحول : نوه پادشاه برونئی متولد 2 ژانویه 2011

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنسس ژوزفین و پرنس وینسنت : دو قلوهای پادشاه دانمارک متولد 8 ژانویه 2011

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنسس استله : نوه پادشاه سوئد متولد 23 فوریه 2012

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پرنس جورج : نوه پسری ملکه الیزابت دوم متولد 22 جولای 2013

,جوان​ترین پرنس و پرنسس‌های دنیا پرنس جورج,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

تبلیغات