سینما خبر: پایگاه رتبه سنجی «رنکر» (Ranker) در یک نظرسنجی فهرستی از برترین بازیگران سینمای رزمی را معرفی کرده است. در این فهرست «بروس لی» ستاره رزمی سال 1940 با دریافت بیش از 870 رأی مثبت به عنوان محبوب ترین بازیگر رزمی سینما معرفی شد. «جکی چان» ،‌«جت لی» ،‌ «دانی ین»‌ و «تونی یا» رتبه های دوم تا پنجم را از آن خود کردند.

«ژان کلود ون دام» ، «چاک نوریس» ، «میشل یئو» ، «ساموهانگ» و «جیسون استاتهام» در رتبه های بعدی این فهرست قرار دارند.

«جیسون استاتهام» و «چاک نوریس» تنها ستارگان رزمی این فهرست از آمریکا هستند و «میشل یئو» نیز تنها ستاره رزمی زن این فهرست است.

«بروس لی»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«جکی چان»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«دانی ین»‌

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«تونی یا»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«ژان کلود ون دام»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«چاک نوریس»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«میشل یئو»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«ساموهانگ»

,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


«جیسون استاتهام»


,محبوبترین ستارگان رزمی سینما بروس لی,جکی چان,ژان کلود ون دام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها
تبلیغات