برترین ها: مگر می شود در این عصر دیجیتال موبایل نداشت؟ اصلا همه کارهای آدم با این گجت کوچک و کاربردی انجام می شود. چرا آدم باید خودش را از این نعمت همه کاره محروم کند؟ برخی از چهره های هالیوودی ادعا کرده اند گوشی موبایل ندارند. راست و دروغش گردن خودشان. اما هنوز هم تعجب ما این است که چراااا؟ چرا باید موبایلی که دوربین هست، وسیله ارتباطی هست، کامپیوتر هست، ماشین حساب، دفترچه یادداشت، ساعت، دوربین فیلم‌برداری، بانک سیار و ... هست را نداشت؟!

1.    سارا جسیکا پارکر

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


2.    کیسی افلک

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


3.    تایرا بنکز

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


4.    سایمون کاول

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


5.    کریستوفر واکن

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


6.    سر التون جان

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


7.    وینسه وگن

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


8.    شیلینه وودلی

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


9.    دیوید سداریس

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


10.    تام کروز

,این ستاره ها واقعا موبایل ندارند؟ ستاره ها,موبایل,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

تبلیغات