برترین ها: این چهره‌ها با عکس هایی که در اینستاگرام خود گذاشته اند، می خواهند به کاربران و طرفداران خود بگویند: یادتان نرود ما چقدر پولدار هستیم! همه آنها با هواپیماهای شخصی خود عکس گرفته و آنها را در شبکه اجتماعی پ با طرفداران خود به اشتراک گذاشته اند.

1.    لیدی گاگا (Lady Gaga)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


2.    دراکه (Drake)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


3.    ویکتوریا بکهام (Victoria Beckham)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


4.    لیلی آلن (Lily Allen)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


5.    شگی (Shaq)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


6.    دوئین جانسون (Dwayne Johnson)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


7.    لودِکرس (Ludacris)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


8.    سوئیز بیتز (Swizz Beats)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


9.    پاریس هیلتون (Paris Hilton)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


10.    لیندزی لوهان (Lindsay Lohan)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


11.    پی.دیدی (P. Diddy)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


12.      Steve Aoki

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


13.  کلوین هریس (Calvin Harris)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


14.    خلو کارداشیان (Khloe Kardashian)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


15.    جاستین بیبر (Justin Bieber)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


16.    آشر (Usher)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


17.    آدام لوین (Adam Levine)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


18.    کلی آزبورن (Kelly Osbourne)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


19.    اسکات دیسیک (Scott Disick)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


20.    دوروتی ونگ (Dorothy Wang)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


21.    جان لجند (John Legend)

,چهره‌های خارجی در اینستاگرام؛ ما پولداریم! چهره های خارجی,اینستاگرام,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

تبلیغات