برترین ها: در گشت و گذار در شبکه های اجتماعیِ هنرمندان، متوجه شدیم بسیاری از آنها با یا از فرزندان خود عکس های جالبی گذاشته اند. به همین دلیل، برخ یاز آنها را انتخاب و با شما به اشتراگ گذاشته ایم.

مطلب مرتبط:

چهره‌های خارجی در شبکه‌ های اجتماعی (1)


1.    پوئت و جَگر مون فرایر در حال بازی روی ترامپولین خود هستند.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


2.    ساتیانا و کیوا دنیسوف در حال لبخند زدن به دوربین پس از حمام

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


3.    مکسول و ایس جانسون در انتظار جسیکا سیمپسون برای بازگشت از ماه عسل

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


4.    جسیکا و شپرد شنفیلد با هم سلفیِ قبل از خواب گرفته اند.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


5.    آرتور بلیک در حال فرار از دست مادرش «سلما بلِر»

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


6.    سلفی زیر تیغ آفتابِ راشل زوئه و کایوس برمن

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


7.    نوآ بابل پس از مالیدن کرم ضدآفتاب بر صورتش به خواب رفته است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


8.    والکر دیگز در آغوش پدر  - تایه دیگز - زیر چتر خشک مانده است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


9.    پسران بروکز استابر که همه دسته جمعی برای گردش به همپتون رفته بودند.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


10.    آرابلا رز کوشنر در روز تولدش کنار مادر خوابیده است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


11.    بلو ایوی با مادرش – بیانسه – در حال قدم زدن در استودیو است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


12.    بلو کارتر در حال تماشای دلفین از عرشه قایق

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


13.    ویلو هارت صبحانه را در هواپیما با پدرش – کری هارت – صرف می کند.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


14.    کیم کارداشیان در حال بوسیدن نورث‌وِست

چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

15.    کریکت سیلورستاین با لبخند تولد یکسالگی خود را جشن گرفته است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


16.    میکائیل بابل با عشق های زندگی خود یعنی لو و نوآ در جشن کانادا شرکت کرده است

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


17.    شپرد و جولیان شنفیلد در حالت بوکس و شمشیر بازی

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


18.    فریجی و جاش دوهامل به همراه پسرشان اکسل

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


19.    استلا مک‌درموت پشت میز مادرش – توری اسپلینگ – نشسته است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


20.    جسیکا آلبا در محل کار خود مهمان دارد – هاون وارن – آمده است تا در طراحی پوشک ایده پردازی کند.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


21.    آریانا کوشنر یکی از تمرینات گلف مادرش را انجام می دهد.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


22.    بروکز استابر بستنی خانگی خودش را بسیار جدی در دست گرفته است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


23.    مرسی جیمز در حال پرواز در حال لبخند زدن برای مادرش، مدونا است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


24.    هیلادی داف عکس آی‌فون خود را عوض کرده و تصویر بوسه خود بر گونه لوکا کومریه را گذاشته است.

,چهره‌های خارجی در شبکه‌های اجتماعی (2) چهره ها,شبکه های اجتماعی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

تبلیغات